Advokátní Kancelář

Kotala  -  Zdeněk

.

Kontakty


AdresaHradební 856/10
500 03 Hradec Králové

Mgr. David Zdeněk

Mgr. Jiří Kotala


tel.:   777 750 778
e-mail:   zdenek@kotalazdenek.cz
ID datové schránky:  
IČ:  
ev. č. ČAK:  


tel.:   721 317 764
e-mail:   kotala@kotalazdenek.cz
ID datové schránky:   3kssitz
IČ:   76264467
ev. č. ČAK:   14885

Služby


•          zastupování ve věcech civilních, trestních a správních
•          sepisování smluv a podání
•          občanské právo
              -    bytové právo, SVJ
              -    závazkové právo
              -    rodinné právo (rozvody, péče o děti, SJM)
•          trestní právo
              -    obhajoba
              -    zastupování poškozených
•          správní právo
              -    zastupování v přestupkových věcech